Om oss

Tom Solli, daglig leder Risør Plast AS

 .

Ans2a

Rune Nipe

Risør Plast AS ble etablert i Skien i 1960. I 1970 flyttet bedriften til vakre Risør, og vi er i dag lokalisert på Hestemyr, 3 km. utenfor bysentrum i retning av E-18.

De moderne fabrikklokalene er skreddersydde med tanke på rasjonell produksjon og er nøye innrettet etter de miljøkrav som i dag stilles når det arbeides med polyester og andre løsemidler.

Etter å ha vært Norges størte fellesstøperi på 70- og 80-tallet, har vi i de senere årene ut over å støpe og vedlikeholde båter spesialisert oss som underleverandør for industrien av alle tenkelige produkter innen kompositt.

Bedriften har i dag to faste ansatte med tilsammen mer enn 70 års fartstid innen faget.

Risør Plast AS er medlemsbedrift  i  Norsk Komposittforbund

Velkommen til oss!