Frihet i design

Forsterket plast forekommer i dag i en rekke varianter. Vanligst er glassfiberarmert polyester (GRP). Alternative strukturfibre og bindematerialer nyttes systematisk ved spesielle behov vedr. styrke, bestandighet, vekt oa.

Glassfiber har spesielle egenskaper som gjør det svært godt egnet i et bredt spekter rasjonelt design. Fibrene gir fordeler som ikke finnes i mer konvensjonelle byggematerialer.

Fri form

Fleksibiliteten i den praktiske bruken av glassfiber begrenses kun av fantasien. Materialet har ryddet nye veier for kreativ utforming. Dets unike fysiske egenskaper gjør det svært formbart og lett å produsere til ønskede spesifikasjoner. Det er svært få begrensninger hva angår størrelse, farge, overflate, vekt og muligheten til å imøtekomme bestandighets- og styrkekrav.

Pris

Glassfiber er et økonomisk alternativ for fremstilling av et bredt spekter produkttyper i små og store produksjonsserier.

I tillegg til mye bedre formbarhet, holdbarhet og styrke/vekt-ratio så representerer glassfiber i svært mange tilfeller et rimelig alternativ til rustfritt stål.

Bestandighet

Fiberglassets lave vekt, høye styrke og gode bestandighet har bidratt til at materialet stadig har fått stadig større utbredelse hos designere og produsenter. Stadig flere arkitektoniske og marine prosjektører, øko-teknologiutviklere og en rekke andre aktører i industrien ser i dag glassfiber som et attraktivt og kostnadseffektivt materiale.

Fiberglasskomponenter blir gitt sin gelcoat i støpeformen med matt , halvblank, eller helblank overflate, noe som eliminerer behovet for maling. Ved stor slitasje er gelcoat også mye mer bestandig enn maling.

Økologi

Den nye øko-teknologien er i dag helt avhengig av komposittmaterialenes gode bruksegenskaper. Gjenbruksverdien av komposittmaterialer er også sterkt økende.